Ako Vám klesnú internetové zárobky, keď sa o svoje weby prestanete starať…

Názov možno nie je úplne trefný, možno by som ho mohol premenovať na Ako Vám klesnú zárobky, keď svoje webové projekty necháte len tak plynúť… Posledné dva roky som svoje stránky, školské a webové projekty poriadne zanedbával. Skôr som sa im nevenoval. Keď už som ich aj išiel “pozrieť”, tak len či sa zobrazia… No dobre, predsa len ten názov je správny, predsa som sa o nich prestal starať…

Takmer presne už to budú tri roky, kedy vznikol článok o mojom teste so zahraničnými doménami a 3,5 roka od posledného zverejnenia čísel internetových zárobkov. Pozrime sa na to všetko po grafickej stránke, kde to asi aj najlepšie uvidíme. Vezmem obdobie od januára 2010 do januára 2013

Etarget

Klesajúci trend zárobkov reklamného systému Etarget

Klesajúci trend zárobkov reklamného systému Etarget

Zárobky už na začiatku grafu majú klesajúcu tendenciu v porovnaní s posledným zverejnením čísel internetových zárobkov. A to štatisticky významný. V tomto opisovanom období je maximum 7,86€ v januári 2010 a minimum 0,07€ v októbri 2012. Toto je typický príklad, ako nepublikovanie nových článkov a “odliv” čitateľov znižuje Vaše zárobky. Etarget som prevažne používal na svojom blogu a na stránke jedlo.eu. Mám ho použitý aj na školských stránkach o strojárskej technológii, avšak tam ani pred týmto časovým obdobím odkazy tejto reklamnej siete veľa nezarábali, pravdepodobne kvôli menšiemu počtu relevantných odkazov. Na grafe môžete vidieť maximálnu hodnotu, minimálnu hodnotu a priemernú mesačnú hladinu pre každý rok jednotlivo. V grafe je znázornená aj trendová čiara 3-percentného kĺzavého priemeru. Kĺzavý priemer vyrovnáva výkyvy údajov v grafe, takže trend je výraznejší. V grafe je možné pre jednotlivé obdobia sledovať aj akési sezónne kolísanie (to som pri grafe do úvahy nebral), avšak klesajúci trend je aj tak  badateľný.

 

The AdNetwork

Toto bude pravdepodobne posledný záznam o tejto reklamnej sieti, nakoľko zárobky z nej sú úplne zrušené. V tejto sieti som mal pridané 3 stránky, v podstate takmer vždy ak nebol problém so žiadnou stránkou, došla mi mesačne suma 15 libier (5libier za každú stránku). Na grafe pekne vidno, kedy som problém so stránkou mal;)

AdNetwork výkonnosť

AdNetwork výkonnosť

 

Teliad

Trend zárobkov systému Teliad

Trend zárobkov systému Teliad

 

Na tomto grafe vidieť najprv zdvihnutie zárobkov, avšak toto bolo spôsobené postupným automatickým zvyšovaním cien zo strany Teliad-u za jednotlivé linky. Pád cien nádherne vidno na poslednom roku. Tak isto ako pri Etarget-e som použil trendovú krivku s kĺzavým priemerom. Tak isto môžete na grafe vidieť priemernú mesačnú hodnotu pre jednotlivý rok, ako aj maximálne a minimálne hodnoty v tom ktorom danom roku. Prostredný rok (2011) má tiež stúpajúcu tendenciu, avšak iba miernu vzhľadom na zvyšovanie cien od Teliad-u a pripisujem to aj akémusi “dozrievaniu” stránok, kedy si cena za daný link na danej stránke držala svoju hodnotu. Keďže aj stránky starnú, je potrebné na nich vykonávať údržbu, starať sa o nich a zveľaďovať, a iba vtedy by sa hodnoty zárobkov aj udržiavali, keď nie aj zvyšovali. Pri tomto mojom spôsobe ponechania stránok “osudu” môžete vidieť aký trend nastúpil v poslednom roku.

 

TNX

Trend zárobkov systému TNX.net

Trend zárobkov systému TNX.net

Pri TNX sa mi graf robil asi najhoršie, keďže vyplácanie je manuálne a dával som to vyplácať v rôznych intervaloch, okolo 1,5 – 2,5 mesiacov, ku koncu okolo troch. Najskôr som si musel vytvoriť v časovom rade priemerný interval. Vyšlo mi, že zárobky som si dal vyplácať v priemere každých 61 dní, čo zodpovedá približne 2 mesiacom (vynesené na osi x). Následne som pre daný interval vypočítal priemernú hodnotu zárobku (os y) a vyznačil nastúpený trend s 3percentným kĺzavým priemerom. Ako to vyšlo môžete vidieť na grafe. Tu je asi najbadateľnejší pokles zárobkov v závislosti od starostlivosti stránok a asi najkrajšie vidno nastúpený trend.

TNX je  automatizovaný systém na predaj spätných linkov. Vo veľkej miere zárobky z tohto systému však môže podľa môjho názoru ovplyvniť aj prepustený spam v jednotlivých postoch, ktorý obsahuje prelinkovanie. Vtedy hodnota jednotlivej podstránky pre inzerenta klesá, vy dostanete menej bodov, ktoré môžete následne premeniť na doláre. Ako funguje TNX nájdete v niektorom z mojich článkov. Pri tomto systéme je aj dobrý affiliate program.

 

Záver a pár vecí, na ktoré sa chystám…

V poste som analyzoval iba vybrané druhy systémov, všetky ostatné druhy zárobkov ako neautomatický predaj spätných linkov, článkov, či affiliate programy si necháme do iného článku. Priemerný ročný zárobok za opisované tri roky zo štyroch vyššie opisovaných systémov bol 1105,51€. Momentálne sa snažím obnoviť všetky svoje projekty, urobiť poriadok s reklamami a spätnými odkazmi, vymazal som 29578 spamových komentárov (z toho cez 5000 aj zverejnených na stránkach) a pomaly sa snažím naštartovať stránky zamerané na affiliate programy, ku ktorým sa samozrejme vrátim v osobitnom článku v blízkej dobe. A samozrejme aj k samotným affiliate programom. V blízkej dobe trošku obnovím aj výzor blogu, nakoľko už má tiež cez 3,5 roka a potrebuje facelift. Veď predsa o čo sa nestaráte, nekvitne…

A čo VY? Aké sú Vaše skúsenosti so zárobkami? Darí sa?