Softvér, ktorý zistí Váš vek

Ľudia, ktorí chcú uchovať svoj vek v tajnosti, by sa radšej nemali pohybovať v blízkosti počítača s týmto softvérom. Ten bol vyvinutý na Illinoiskej univerzite a dokáže správne odhadnúť vek ľudí. Pracuje na princípe skúmania ľudskej tváre.

„Softvér, ktorý dokáže odhadnúť vek ľudí je užitočný pri aplikáciách, kde nepotrebujeme špecifikovať niekoho identitu, ale chceli by ste vedieť jeho vek. Môže slúžiť napríklad ako prevencia maloletých pred tabakovými výrobkami a alkoholom alebo môže zamietnuť deťom prehliadať internetové stránky s nedovoleným obsahom,” povedal Thomas S. Huang, významný profesor na Elektrotechnickej a počítačovej fakulte Williama L. Everita Illinoiskej univerzity.

Odhadnutie veku nie je ľahká úloha ani pre počítač. Čiastočne aj preto, lebo proces starnutia je ovplyvnený nielen genetikou jedinca, ale aj mnohými ďalšími faktormi, ako je zdravie, situačné podmienky a životný štýl.

„Ľudská tvár poskytuje významné množstvo informácií a dodáva dôležité výzorové stopy pre určenie veku. Výraz tváre, pohlavie a etnický pôvod hrajú kľúčovú rolu v našej analýze,” hovorí Huang .

Softvér dokáže odhadovať vek od 1 roku po 93 rokov. Úspešnosť programu sa pohybuje nad 50 percent pri odhadovaní veku do 5 rokov. Viac ako 80 percentná úspešnosť sa dosahuje, ak je vek nad 10 rokov. Úspešnosť sa však stále zvyšuje pridávaním väčšieho počtu fotografií tvárí do databázy.

Tento program nemusí mať využitie iba pri bezpečnostných kontrolách a kontrole mladistvých, ale môže byť využitý aj na zákaznícky manažment. Príklad: Kamera zosníma fotografie zákazníkov a zoradí do databázy rôzne dáta, ako počet nakúpených výrobkov dospelými a deťmi, alebo množstvo výrobkov nakúpených v závislosti od veku zákazníka, atď. Manažéri tak môžu mať rýchlejší a jednoduchší prehľad o nakupovaní ich výrobkov.

Ďalšie využite softvéru môže byť v marketingu a reklame. V kombinácii s algoritmom, ktorý zosníma pohlavie, sa môže softvér na zistenie veku použiť na špecifické druhy reklám. Napríklad, ak prejde okolo reklamnej tabule muž, počítač zistí všetky potrebné údaje a zobrazí sa reklama na autá alebo hodinky. Ak prejde okolo reklamy žena, zobrazí sa reklama na šaty, kozmetiku alebo šperky. Takto sa dá dosiahnuť výborné cielenie reklamy, zvýšenie ziskov, a tak aj lepšia návratnosť financií vynaložených na reklamu a na tento systém.

„Všetko toto môže byť robené bez zásahu do niekoho súkromia. Náš softvér jednoducho iba zisťuje vek,” hovorí Huang .

Zdroje:
www.sciencedaily.com,
www.ece.uiuc.edu