Robotické systémy integrované v ľudskom tele už v blízkej budúcnosti?

Robotické systémy a ich vplyv na spoločnosť v nasledujúcich 12 rokoch – Španielski vedci vypracovali štúdiu zameranú na možné budúce vplyvy robotov na našu spoločnosť. Ich závery ukazujú, že obrovské automatizované kapacity robotov a ich schopnosť komunikovať s ľuďmi bude mať za následok technologickú nevyváženosť v priebehu najbližších 12 rokov a to hlavne medzi tými, ktorí ich majú, a tými, ktorí ich nepoužívajú.

„Rovnako ako sme dnes závislí na mobilných telefónoch a osobných automobiloch v našom každodennom živote, v nasledujúcich 12 rokoch uvidíme závislosť na hybridizáciie medzi ľuďmi a robotmi,” predpovedá Antonio López Peláez, profesor sociológie na Španielskej národnej univerzite distančného vzdelávania (UNED) a spoluautor štúdie o budúcnosti sociálneho vplyvu robotov, ktorá bola spoločne realizovaná s Inštitútom pre štúdium technológií.

Medzinárodní experti pracujú na vynájdení a prispôsobení robotov pre reálne praktické využitie každý deň. Všetci sa však zhodli na roku 2020 ako na technickom inflexnom bode. „Roboti potom budú schopní vidieť, konať, hovoriť, riadiť prirodzený jazyk a budú mať dostatočnú inteligenciu a náš vzťah s nimi sa stane konštantný a všedný,” povedal López Peláez. Toto spôsobí revolúciu v robotike, po ktorej už roboti nebudú iba sofistikovanými prístrojmi, ale nástrojmi, ktoré budeme využívať v každodenných situáciách a budú nám pomáhať s veľkým množstvom prác a sociálnych aktivít.

Čo budú pre nás roboty robiť?

Automatizácia v súčasnosti existuje v oblastiach, ako sú napríklad hospodárenie s vodou alebo bezpilotné lietadlá, ktoré lietajú a vystreľujú rakety, ale úplne nové oblasti použitia robota budú otvorené až v budúcnosti.

Jednou z oblastí môže byť zdravotnícky a medicínsky priemysel, kde budeme môcť robotov využiť na pomoc zdravotne postihnutým ľuďom, aby sa vedeli samostatne pohybovať a aby boli menej závislí na druhých.

Dokonca v oveľa väčšej miere bude umožnené vkladanie robotov do nášho tela. Príkladom môžu byť inteligentné implantáty v mozgu, ktoré budú zlepšovať naše racionálne myslenie alebo nanoroboty, ktoré bude možné vypustiť do krvného obehu, aby prečistili naše cievy.

Ďalšou dôležitou oblasťou môže byť nahradenie ľudí, ktorí pracujú v oblasti bezpečnosti, stráženia alebo obrany. Profesor López Peláez predpokladá, že 40% z armád bude automatizovaných robotickými vojakmi do roku 2020. „Toto bude mať za následok menej ľudských úmrtí počas násilných konfliktov.”

Roboti budú inteligentné stroje, ktoré majú byť začlenené do domáceho i priemyselného života. Budú nám pomáhať napríklad čistiť naše domy alebo budú naprogramované tak, aby pracovali 24 hodín denne v továrňach bez odpočinku. Okrem toho nahradením ľudskej práce robotmi môžeme predchádzať vystaveniu pracovníkov nebezpečnému, stresujúcemu, hlučnému alebo inak zle pôsobiacemu pracovnému prostrediu, čím sa znížia aj s prácou súvisiace riziká.

Vplyv na spoločnosť

Štúdia sa taktiež pozerá na možné dôsledky začlenenia robotov do spoločnosti. Na jednej strane, rovnako ako v prípade nerovnomerného prístupu k technológiám, ako napríklad internet, bude otvorený nový prúd, tento krát robotický. To bude mať za následok kultúrne rozlišovanie medzi spoločnosťami a ľuďmi, ktorí si môžu dovoliť kúpiť robota, ktorý im pomôže s ich aktivitami a spoločnosťami a ľuďmi, ktorí si robotov dovoliť nemôžu. Robotický prúd bude viac uprednostňovať priemyselná spoločnosť ľudí. Tu je však viditeľné nebezpečenstvo rozširujúcej sa priepasti medzi vyspelými štátmi a štátmi tretieho sveta. Naskytujú sa väčšie možnosti pre úspech v oblasti logistiky a vojny. Na druhej strane, profesor López Peláez hovorí, že rovnako ako mnohí Japonci sa dnes domnievajú, že ich roboti sú živí, my budeme robotom prisvojovať ľudské vlastnosti a charakteristiky a čoskoro zadefinujeme aj práva robotov.

Ďalším veľkým problémom je, že ak majú roboti vykonávať tak veľa úloh a prác a nahradiť ľudskú prácu, môže vzrásť nezamestnanosť, tak ako sa to stalo v 19. storočí, s vynálezom textilných strojov. Odborníci na robotiku v rozhovore pre túto štúdiu tvrdia, že továrne s vysoko inteligentnými robotmi budú preškoľovať pracovníkov pre prácu v iných, aj keď možno horšie platených oblastí. Napriek tomu však tiež poukazujú na to, že situácia sa bude vyrovnávať s rozvojom nových služieb v oblasti navrhovania a údržby robotov.

Zdroj: www.sciencedaily.com