BlueAdvertise úplne ponovom

Dnes som si po dvoch dňoch otvoril poštu (keďže som bol odcestovaný) a našiel som mail od tímu BlueAdvertise. Títo páni to rozbehli úplne odzačiatku…

Mail mal takéto znenie:

Dear Publisher
Our network finishing transformation to clean professional network today.This mean , all existing ads , accounts is closing and ending beacouse new network is opening with new quality standards , systems and ads. Please , remove all ad units from websites. All pending payments and revenue from balance we processing out 15.July to 15.August. Our network need this transformation to clean quality reputation and for opening new ways in CPC CPM and CPA advertsing campaigns.
Thanks , and we welcome all existing quality publishers in new network ( start tomorrow ).
Blue Advertise transformation team

V preklade asi len toľko, že dokončili transformáciu na čisto profesionálnu sieť, čo znamená, že všetky existujúce reklamy a užívateľské kontá boli zatvorené a ukončené, pretože nová sieť je otvorená s novými štandardmi, systémami a reklamami. Prosia užívateľov aby si svoje staré reklamné kódy odstránili z ich webstránok. Všetky čakajúce a nevyplatené platby budú uhradené medzi 15. júlom a 15. augustom. Sieť potrebuje túto zmenu-transformáciu kvôli reputácii a pre otvorenie nových ciest CPC, CPM a CPA reklamných kampaní. Nakoniec už len ďakujú a vítajú všetkých existujúcich kvalitných publikujúcich v novej sieti.

(Voľný preklad, nelámte si s ním hlavu, písal som ho narýchlo) 🙂

Najnovšie zmeny nastávajú pri zobrazovaní reklám, klasická kontextová reklama už nie je, zobrazuje sa len bannerová (možno dočasne – ťažko povedať), ďalej pri vyplácaní, kde minimálna výplata je 50 dolárov, nie ako to bolo doteraz, kedy sa vyplácalo každý mesiac podľa zárobku za tento mesiac (neviem či toto bude najšťastnejšie riešenie, keďže zárobky sú dosť nízke a tento limit môže ľudí dosť odradiť). Ďalšia zmena nastala pri zobrazovaní reklamných plôch na erotických serveroch, čo doteraz nebolo možné. Ďalej si môžete pridať viac webov. Zatiaľ však postrádať refferal program, ale do budúcnosti určite príde (snáď). Ďalšie výraznejšie viditeľné zmeny okrem peknej zmeny dizajnu nenastali, resp. nastali len minimálne. Skúste a presvedčte sa sami… www.blueadvertise.com

Takže uvidíme, či vynovená sieť prinesie aj nové a hlavne vyššie zárobky ako doteraz.